Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 27.09.2022