Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 29.10.2021