Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 4.02.2022