Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 6.10.2022