Protokół z Posiedzenia Rady Osiedla Bukowo 7.06.2022