PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA BUKOWO 7.10.2021