PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA BUKOWO Z DNIA 13.10.2020