PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA BUKOWO Z DNIA 19.11.2019