PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA BUKOWO Z DNIA 27.07.2020