PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA BUKOWO Z DNIA 4.06.2020