Protokół z Posiedzenie Rady Osiedla Bukowo 29.03.2022