Protokół z Posiedzenie Rady Osiedla Bukowo 9.05.2022