PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY OSIEDLA BUKOWO DNIA 05.09.2018