PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY OSIEDLA BUKOWO DNIA 13.06.2018