ROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY OSIEDLA BUKOWO DNIA 22.08.2018