Uchwała dot. planu rzeczowo – finansowego na rok 2020