Uchwały

Nr uchwałysortuj malejąco Data uchwały Tytuł Data dodania
Uchwała Nr 1/2019 21/05/2019 Przeznaczenie kwoty 6750 zł przyznanych przez komisję ds. Inicjatyw Społecznych 29/05/2019
Uchwała Nr 16/19 31/10/2019 W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej przy ul. Średniej 16 w Szczecinie 19/11/2019
Uchwała Nr 18/19 06/12/2019 Uchwała odnośnie zbycia w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Powrotnej 24, 26, 28. 10/12/2019
Uchwała Nr 19/20 05/02/2020 Udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej odnośnie zbycia nieruchomości gruntowej przy ul. Powrotnej w Szczecinie 12/02/2020
Uchwała Nr 20/20 05/02/2020 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 12/02/2020
Uchwała Nr 22/20 04/03/2020 Udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Granicznej w Szczecinie 11/03/2020
Uchwała Nr 23/20 04/03/2020 Udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Okólnej 1A w Szczecinie 11/03/2020
Uchwała Nr 24/20 04/03/2020 Udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pokoju 15 w Szczecinie 11/03/2020
Uchwała Nr 25/20 04/03/2020 W sprawie wydatków środków Rady Osiedla 11/03/2020
Uchwała Nr 26/20 05/06/2020 W sprawie dzierżawy części nieruchomości GMS dz. nr 349/2 , obręb Nad Odrą 65 o pow. ok 30 m 2 położonej przy ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 05/06/2020