Uchwały

Nr uchwały Data uchwałysortuj rosnąco Tytuł Data dodania
Uchwała Nr 32/20 07/09/2020 W sprawie: zaopiniowania wniosku Vastbouw Polska Sp. z o.o. dot. wydzierżawienia fragmentu działki 29/30 (fragment o pow. 75m2) oraz 33/52 (fragment o pow. 71 m2). 21/09/2020
Uchwała nr 31/20 20/08/2020 W sprawie: uchwalenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2020. 21/09/2020
Uchwała Nr 30/20 29/07/2020 W sprawie zaopiniowania wniosku Biura Projektowego „Pikietaż” na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego dot. budowy chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej od ul. Górnej do ul. Dzwonkowej z doprojektowanym przejściem dla pieszych na wysokości Biedronki. 30/07/2020
Uchwała Nr 29/20 27/07/2020 W sprawie zaopiniowania wniosku Biura Projektowego „Pikietaż” na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego dot. budowy chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej od ul. Górnej do ul. Dzwonkowej. 28/07/2020
Uchwała Nr 27/20 24/06/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z konsultacji społecznych zagospodarowania terenu przy Ul. Kolonistów. 02/07/2020
Uchwała Nr 28/20 24/06/2020 W sprawie przekazania środków finansowych w wielkości 1 mln złotych ( słownie: jeden milion złotych) na zagospodarowanie terenu przy ul. Kolonistów (Park przy ul. Kolonistów) . 02/07/2020
Uchwała Nr 26/20 05/06/2020 W sprawie dzierżawy części nieruchomości GMS dz. nr 349/2 , obręb Nad Odrą 65 o pow. ok 30 m 2 położonej przy ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 05/06/2020
Uchwała Nr 23/20 04/03/2020 Udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Okólnej 1A w Szczecinie 11/03/2020
Uchwała Nr 24/20 04/03/2020 Udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pokoju 15 w Szczecinie 11/03/2020
Uchwała Nr 25/20 04/03/2020 W sprawie wydatków środków Rady Osiedla 11/03/2020