Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
Uchwała Nr 30/20 29/07/2020 W sprawie zaopiniowania wniosku Biura Projektowego „Pikietaż” na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego dot. budowy chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej od ul. Górnej do ul. Dzwonkowej z doprojektowanym przejściem dla pieszych na wysokości Biedronki. 30/07/2020
Uchwała Nr 29/20 27/07/2020 W sprawie zaopiniowania wniosku Biura Projektowego „Pikietaż” na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego dot. budowy chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej od ul. Górnej do ul. Dzwonkowej. 28/07/2020
Uchwała Nr 28/20 24/06/2020 W sprawie przekazania środków finansowych w wielkości 1 mln złotych ( słownie: jeden milion złotych) na zagospodarowanie terenu przy ul. Kolonistów (Park przy ul. Kolonistów) . 02/07/2020
Uchwała Nr 27/20 24/06/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z konsultacji społecznych zagospodarowania terenu przy Ul. Kolonistów. 02/07/2020
Uchwała Nr 26/20 05/06/2020 W sprawie dzierżawy części nieruchomości GMS dz. nr 349/2 , obręb Nad Odrą 65 o pow. ok 30 m 2 położonej przy ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 05/06/2020
Uchwała Nr 25/20 04/03/2020 W sprawie wydatków środków Rady Osiedla 11/03/2020
Uchwała Nr 24/20 04/03/2020 Udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pokoju 15 w Szczecinie 11/03/2020
Uchwała Nr 23/20 04/03/2020 Udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Okólnej 1A w Szczecinie 11/03/2020
Uchwała Nr 22/20 04/03/2020 Udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Granicznej w Szczecinie 11/03/2020
Uchwała Nr 20/20 05/02/2020 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 12/02/2020