Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2023 r.