Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r.