Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 1 półrocze 2021 r.