Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
Uchwała Nr 1/2019 21/05/2019 Przeznaczenie kwoty 6750 zł przyznanych przez komisję ds. Inicjatyw Społecznych 29/05/2019
Uchwała Nr. 21/20 14/02/2020 Uchwała dot. planu rzeczowo – finansowego na rok 2020 18/02/2020
Uchwała Nr 18/19 06/12/2019 Uchwała odnośnie zbycia w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Powrotnej 24, 26, 28. 10/12/2019
Uchwała Nr 22/20 04/03/2020 Udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Granicznej w Szczecinie 11/03/2020
Uchwała Nr 23/20 04/03/2020 Udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Okólnej 1A w Szczecinie 11/03/2020
Uchwała Nr 24/20 04/03/2020 Udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej dot. dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pokoju 15 w Szczecinie 11/03/2020
Uchwała Nr 19/20 05/02/2020 Udzielenia informacji w ramach karty informacyjnej odnośnie zbycia nieruchomości gruntowej przy ul. Powrotnej w Szczecinie 12/02/2020
Uchwała Nr 49/21 27/07/2021 W spawie: fiansowania działań na rzecz mieszkańców. 06/08/2021
Uchwała Nr 26/20 05/06/2020 W sprawie dzierżawy części nieruchomości GMS dz. nr 349/2 , obręb Nad Odrą 65 o pow. ok 30 m 2 położonej przy ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 05/06/2020
Uchwała Nr 28/20 24/06/2020 W sprawie przekazania środków finansowych w wielkości 1 mln złotych ( słownie: jeden milion złotych) na zagospodarowanie terenu przy ul. Kolonistów (Park przy ul. Kolonistów) . 02/07/2020